Onze trainingen

  Nieuwe trainingsdata:

19 en 20 december 2016

Training Individuele Crisis Interventie - dit is een besloten training voor de ANPV

 

Training informatie

     De trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor professionals die deel uitmaken, of juist graag deel willen uitmaken, van een team collegiale ondersteuning. Hoewel onze methodiek zich richt op de hulp- en dienstverlenende branche, kunnen wij onze trainingen aanpassen aan de specifieke wensen van allerlei soorten instellingen en bedrijven die collegiale ondersteuning willen invoeren. Wij leveren dan een zogeheten peer support training op maat.

     Onze trainingen zijn internationaal erkend en wetenschappelijk onderbouwd. Voor de individuele en groepsinterventie cursussen krijgen deelnemers een universitair cursuscertificaat.

      Critical Incident Stress Management geeft een getrainde collegiaal ondersteuner een aantal verschillende handvaten om collega's professioneel bij te staan in tijden van emotionele stress. De meeste technieken kunnen in 3 trainingen geleerd worden.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de trainingen.

Algemene Voorwaarden trainingen

Groepscrisisinterventie

Een tweedaagse training die de volgende aspecten behandelt:

    Planning en voorbereiding:

Men leert: het ontwikkelen van strategieën en procedures teneinde spoedig, efficiënt en effectief te kunnen handelen in het geval een kritisch incident zich voordoet.
Verwachtingen worden gecommuniceerd en personeel wordt getraind in deze fase.

    Strategische planning

Het leren bepalen welke CISM technieken / componenten (hieronder beschreven) nodig zullen zijn indien een crisis zich voor doet, en daarbij inschatten hoeveel mensen, materieel en fondsen nodig zijn om dit plan uit te voeren.

    Rust, Informatie & Transitie Services (RITS) of demobilisatie

Wordt gebruikt bij wisseling van diensten of shifts in bijvoorbeeld " search en rescue" operaties. Het doel is om up to date informatie te delen over de operatie, stress management informatie te geven en een korte decompressie periodein te lassen alvorens een team naar huis gaat. Grote groep van reddingswerkend operationeel personeel / eerst aanwezige hulpverleners; onmiddellijk na de eerste blootstelling aan de kritieke gebeurtenis; uitsluitend informatie.

    Ondersteuning ter plekke en respijt (Respijtcentra)

Tijdens een grote ramp of operatie zoals een overstroming, wordt er een tijdelijk centrum opgezet waar personeel terecht kan voor korte pauzes. Verfrissingen en snacks worden vaak aangeboden voor een korte decompressie. Praktische stress management technieken kunnen hier toegepast worden.

    Crisis Management Briefing (CMB)

Na een incident wordt personeel van een organisatie door middel van deze techniek op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen, wordt er tijd vrijgemaakt voor vragen en psychologische decompressie alsook voor stress management.

    Groepscrisisinterventie voor kleine groepen direct na een ramp

Zo spoedig mogelijk na een crisis wordt er met een kleine groep naar eventuele stress symptomen gekeken en assessment en triage gedaan onder de groepsleden.

    Groepsdebriefing voor kleine groepen een paar weken na de ramp

Tot ongeveer 4 weken na de ramp kan met een kleine groep gewerkt worden om tot (indien mogelijk) een afsluiting van het incident te komen. Er worden eventuele stress symptomen besproken alsmede wordt er verslag gedaan van de ramp. Assessment, triage en doorverwijzing zijn mogelijke onderdelen van dit proces.