Onze trainingen

  Nieuwe trainingsdata:

19 en 20 december 2016

Training Individuele Crisis Interventie - dit is een besloten training voor de ANPV

 

Training informatie

     De trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor professionals die deel uitmaken, of juist graag deel willen uitmaken, van een team collegiale ondersteuning. Hoewel onze methodiek zich richt op de hulp- en dienstverlenende branche, kunnen wij onze trainingen aanpassen aan de specifieke wensen van allerlei soorten instellingen en bedrijven die collegiale ondersteuning willen invoeren. Wij leveren dan een zogeheten peer support training op maat.

     Onze trainingen zijn internationaal erkend en wetenschappelijk onderbouwd. Voor de individuele en groepsinterventie cursussen krijgen deelnemers een universitair cursuscertificaat.

      Critical Incident Stress Management geeft een getrainde collegiaal ondersteuner een aantal verschillende handvaten om collega's professioneel bij te staan in tijden van emotionele stress. De meeste technieken kunnen in 3 trainingen geleerd worden.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de trainingen.

Algemene Voorwaarden trainingen

Individuele Crisisinterventie

Een tweedaagse training die de volgende aspecten behandelt:

    Onderzoek

Vooraf en tijdens een incident onderzoeken en bepalen wie er (eventueel) hulp nodig heeft. Psychologische triage is hier een onderdeel van. Aandacht wordt besteed aan de invloed van taal, cultuur en context op de interventie.

    Individuele crisisinterventie

Gevorderde psychologische eerste hulp tijdens en na een kritisch incident, waarbij individueel onderzoek, stress management, emotionele stabilisatie, voorlichting en eventueel doorverwijzing de stappen zijn in het SAFER-model. Doel is om acute stress symptomen te verminderen en terugkeer naar normaal dagelijks functioneren te bespoedigen.

    Suïcide preventie en interventie

Onderzoek van mogelijke suïcidale gedragingen ter preventie van de uitvoering van zelfmoord. Indien een zelfmoord toch uitgevoerd is, leert men met deze techniek hoe daarmee omgegaan kan worden op de werkvloer.

     Opvolgen en doorverwijzen

Onderzoek van het algehele welzijn van een groep of een individu en indien nodig deze door te verwijzen naar hoger niveau van psychologische hulp.